top of page

Digitale geletterdheid is nog geen verplicht vak op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het ministerie van onderwijs stelt kerndoelen vast waar het onderwijs aan moet voldoen. Deze zijn opgenomen in het curriculum. Er wordt hard aan gewerkt om ook digitale geletterdheid in de toekomst op te nemen in dit curriculum.
 
Digitale geletterdheid valt onder de doelen van de 21e-eeuwse vaardigheden en bestaan uit 4 leerlijnen. Dit ziet er als volgt uit:

Voor meer uitleg en informatie, bekijk de lessen.

Screenshot 2021-06-03 at 17.24.21.png

Wanneer ben je digitaal geletterd?

Als je de media machtig bent!
Ofwel bekwaam, handig en verstandig
kunt omgaan met de digitale wereld.

Rachel de Ploeg

bottom of page